Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης προέβη σήμερα στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο Νομός Λασιθίου δικαιούται και χρειάζεται σύγχρονες και προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας οι οποίες να καλύπτουν επαρκώς το σύνολο του νομού, ανταποκρινόμενες τόσο στις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του.

Δε χρειάζεται, όμως, τον κάθε ανευθυνο-υπεύθυνο, ο οποίος, χωρίς ρεαλισμό, λογική και προγραμματισμό, μιλά για εμάς δίχως εμάς, προκαλώντας δικαιολογημένη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, αλλά και εύλογα ερωτηματικά.

Καλούμε, λοιπόν, την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να δεσμευθεί επίσημα για τις προθέσεις της, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αποφάσεις και κυρίως πόρους. Να λάβει υπόψιν τις τοποθετήσεις όλων των θεσμικών φορέων του Νομού. Μάλιστα η έκφραση μιας κοινής πρότασης κρίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Άλλωστε καλό είναι να συνειδητοποιήσει επιτέλους η Κυβέρνηση των Μνημονίων ότι ο χώρος της υγείας δεν προσφέρεται για οριζόντιες περικοπές, καθώς προέχει η σωστή εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στο σύνολο των πολιτών
».