Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) "Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου και οι "Δρόμοι Απασχόλησης" διοργανώνουν εκδήλωση αύριο Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 18:30 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα Καστελάκη (Κορωναίου 9) με θέμα:

"Δυνατότητες και προγράμματα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων".

Η εκδήλωση απευθύνεται στους ωφελούμενους των προγραμμάτων "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δήμου Ηρακλείου" και "Ισότιμη πρόσβαση".