Αυστηρό μήνυμα απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών προς τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των δημόσιων οργανισμών χωρίς αποκλίσεις.

Προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κοπεί η κρατική χρηματοδότηση και θα ανασταλεί η μισθοδοσία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Εν όψει και του «κλεισίματος» του πρώτου τριμήνου του έτους, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας εξέδωσαν σχετική υπουργική απόφαση.

Σε αυτήν τονίζεται ότι αν οι προϋπολογισμοί των ΔΕΚΟ εμφανίσουν απόκλιση άνω του 10% σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί, οι ποινές θα είναι άμεσες. Αναφέρεται ρητά πως οι αστοχίες θα οδηγήσουν σε αυτόματη ισόποση περικοπή του κρατικού δανεισμού αλλά και αναστολή καταβολής των αμοιβών στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, έως ότου αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις.

Θα πρέπει να τονιστεί πως αν οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ δεν φροντίσουν να φέρουν εντός στόχων τον προϋπολογισμό τους και διατηρηθεί και σε ετήσια βάση απόκλιση άνω του 10%, τότε παύονται, καθώς όπως τονίζεται στην υπουργική απόφαση «η θητεία τους λήγει αυτοδίκαια».

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση δίνονται οι ακόλουθες εντολές στους επικεφαλής των ΔΕΚΟ για την αποστολή μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών στοιχείων:

  • Οι διοικήσεις των φορέων καταρτίζουν τα σχέδια των ετήσιων προϋπολογισμών μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων που παρακολουθούν και κατευθύνουν τους οργανισμούς που εποπτεύουν για την κατάρτιση προϋπολογισμού και την ορθή εκτέλεσή του, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου.
  • Στη συνέχεια τα σχέδια των προϋπολογισμών υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) του υπουργείου Οικονομικών.
  • Οι φορείς υποχρεούνται, σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα υπουργεία, να εξειδικεύσουν τον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.
  • Σε περίπτωση που παρατηρείται υπέρβαση μεγαλύτερη από 10% στο τριμηνιαίο οικονομικό αποτέλεσμα, τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από Εκθεση Αξιολόγησης Αιτιολόγησης της απόκλισης. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται «εξειδίκευση των αντικειμενικών λόγων και εξωγενών παραγόντων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εν λόγω αποτελέσματος και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην απόφαση.
  • Εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου υποβάλλει συγκεντρωτική Εκθεση Αξιολόγησης - Αιτιολόγησης για τις αποκλίσεις και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που προτείνουν ή υλοποιούν οι φορείς εποπτείας της, στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ.
ethnos.gr/Κώστας Τσαχάκης