Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, μα γιατί το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο βγάζει τώρα τις αποφάσεις τόσο του Μύρωνα Σηφάκη (χθες) όσο και του Εστέμπαν Ερρέρα (σήμερα) για τον οποίο η ΠΑΕ ΟΦΗ θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 82.307,99 ευρώ ειδάλλως θα χάνει στα χαρτιά κάθε αγώνα που θα έχει στο πρόγραμμά.
Και βέβαια, όπως γράψαμε και χθες, οι ημερομηνίες δεν είναι τυχαίες, την στιγμή δηλαδή που ο ΟΦΗ παλεύει για να πάρει την αδειοδότηση, ωστόσο προκαλεί και αρκετά ερωτηματικά, πως είναι δυνατόν ο ΟΦΗ να έχει εξοφλήσει και η αρμόδια Επιτροπή της ΕΠΟ να βγάζει αποφάσεις. 
Συμπέρασμα; Τίποτα δεν είναι τυχαίο αλλά, σεβόμενοι την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται ο ιστορικός σύλλογος, για τώρα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη. 
Εμείς απλά σας παραθέτουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ αφού πρώτα αναφέρουμε ότι από την διοίκηση του ΟΦΗ υποστηρίζουν ότι έχει γίνει ρύθμιση και με τον Ερρέρα, όπως και με οποιονδήποτε άλλο υπάρχει οφειλή από το παρελθόν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθ’ ολοκληρίαν την από 14/01/2011 Αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ESTEBAN JOSE ERRERA (ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΡΕΡΑ) κατά της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ». Επιβάλει και Ενεργοποιεί τις επιβληθείσες δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 131/2010 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου ποινές εις βάρος της καθ’ ης «ΠΑΕ ΟΦΗ». Ειδικότερα, επιβάλλει και ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΟΦΗ»:
α) την ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών και
β) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου και για όλους τους αγώνες του αντίστοιχου ελληνικού Πρωταθλήματος, στους οποίους θα συμμετέχει η καθ’ ης ΠΑΕ από τη δημοσίευση της παρούσης και εφεξής στο τρέχον, ή στο επόμενο Πρωτάθλημα και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντα ποδοσφαιριστή του επιδικασθέντος με τη με αριθμό 997/2009-2010 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας (Α’) Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. ποσού των ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (82.307,99€), νομιμοτόκως κατά το σκεπτικό και διατακτικό αυτής, καθώς και του ποσού των οκτακοσίων Ευρώ (800,00€) για τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος ποδοσφαιριστή και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, συμφώνως με τις:
α) υπ’ αρίθμ. 997/2009-2010 Απόφαση της Α\’ Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. και 
β) υπ’ αρίθμ. 27/2010 Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Εφέσεων της Ε.Π.Ο.»