Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, από τις 09.00 έως τις 20.00, θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ενώ ομιλητές θα είναι επίσης ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώνονται στις Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργό συνεργασία του συνόλου των αρμοδίων φορέων χάραξης τομεακής και Περιφερειακής πολιτικής, τις προτάσεις όλων των υπουργείων, των περιφερειών, των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, των ΜΚΟ, και της κοινωνίας των πολιτών.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο www.espa.gr.