Για την μόλυνση του Γεροποτάμου Μεσσαράς αλλά και τη μόλυνση στο περιβάλλον από τα ελαιοτριβεία απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας(ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συμπεριλαμβάνεται η Δράση 7.1 «Ελαιοτριβεία» δύο φάσεων, τα οποία θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον, διότι ο όγκος των αποβλήτων τους είναι πολύ μικρότερος από αυτόν των τριών φάσεων, λόγω χρησιμοποίησης ελάχιστων ποσοτήτων νερού».

Αναλυτικότερα, η εν λόγω Δράση αφορά στα ακόλουθα:

α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη

β)Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων (αφορά αι σε όμορους Νομούς), με προϋπόθεση τον εκσυγχρονισμό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων και

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και σε μόνο ορεινές - νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.

Όπως σημειώνει ο Υπουργός: «στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης του Μέτρου, έχει ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο από την περιοχή Ηρακλείου, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης, έχουν υποβληθεί από την ίδια περιοχή και αξιολογούνται 4 επενδυτικά σχέδια».

Τέλος, ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Ν. 3809/11, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων, πρόκειται να προτείνει δράσεις για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό Πυρηνελαιουργείων , τα οποία δεν είναι επιλέξιμα στο Μέτρο 123 Α του ΠΑΑ.