Δικαιώθηκαν από το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου οι 24 πρώην συμβασιούχοι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΡ.

Οι συμβασιούχοι είχαν απολυθεί τον Αύγουστο του 2010 μετά την εφαρμογή του διατάγματος Παυλόπουλου.

Οι 24 πρώην υπάλληλοι της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κέρδισαν την αγωγή αποζημίωσης που είχαν καταθέσει σε βάρος της ΔΕΥΑΡ και το δικαστήριο καλεί την επιχείρηση να προχωρήσει στην αποζημίωσή τους για το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν με σύμβαση αορίστου χρόνου, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που ήταν σε εφαρμογή τα ασφαλιστικά μέτρα των εργαζομένων.