Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Άνοιξη Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 2913» παρουσιάζει το Σάββατο 20 Απριλίου  στις 8.00 μ.μ. στην αίθουσα του θεάτρου «Δ. Βλησίδης», θεατρική παράσταση βασισμένη σε κείμενα Καζαντζάκη, Βιζυηνού, Χρηστοβασίλη με τίτλο: «Σώπα….Δάσκαλε!», διασκευασμένο από τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων (δείτε εδώ).

Συνεργάζονται και συμμετέχουν η ΕΠΑΣ Χανίων – ειδικότητες Β΄ τάξη Αισθητικής και Α΄ τάξη Κομμωτικής.

Κάνοντας ένα νοερό ταξίδι στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας με αποσπάσματα έργων του 19ου και 20ου αι., θα τονιστούν τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την παλιότερη παιδαγωγική μεθοδολογία με τη μονομέρεια, το δογματισμό της, την έλλειψη εμπιστοσύνης και τη δασκαλοκεντρική θεώρηση της διδασκαλίας που τη διέκρινε.

Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα στοιχεία και με βάση κείμενα μαθητών σχετικά με το σύγχρονο σχολείο, αναδεικνύονται οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας που θέτουν ως κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το μαθητή, στον οποίο ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει πρωτοβουλίες κι ευκαιρίες αυτενέργειας.

Το σύγχρονο σχολείο στοχάζεται πάνω στην αξία της μάθησης, επιδιώκοντας την αειφορία και τον δια βίου προσανατολισμό της γνώσης, στοχεύοντας σ’ ένα μαθητή ενεργό πολίτη.

Κύριος στόχος για την προετοιμασία και το ανέβασμα της παραπάνω θεατρικής παράστασης ήταν ο σχεδιασμός ενός project πολιτιστικού και καλλιτεχνικού προγράμματος, με άξονα τη δημιουργική χρήση των τεχνών και ιδιαίτερα του θεάτρου στην εκπαίδευση.

Άλλωστε, η αξία της βιωματικής εμπειρίας του θεάτρου είναι ανεκτίμητη, ενώ παράλληλα, αίτημα και αναγκαιότητα του σύγχρονου πολιτισμού είναι η δια βίου παιδεία.