Η διερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης των δράσεων «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» για ανέργους που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που πραγμτοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ενημέρωση και συζήτηση για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Στη συνάντηση προτάθηκε η δημιουργία Δικτύου Φορέων- ένας θεσμός, που να έχει το χαρακτήρα ενός επιστημονικού, ερευνητικού εργαλείου- το οποίο σε διαρκή βάση:

·    
θα καταγράφει, θα τεκμηριώνει και θα αναλύει τα δεδομένα και τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής κατάστασης,

·     θα εκπονεί έρευνες και μελέτες και

·     θα προτείνει προς τους φορείς πολιτικές, μέτρα και παρεμβάσεις που να συνάδουν με τη λογική μιας βιώσιμης, αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.