Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιεράπετρας, σε συνεργασία με το TEI Κρήτης / Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα) και με τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής, καλούν σε δημόσια διαβούλευση όλους τους παραγωγούς της περιοχής , αλλά και όλους τους Δημότες της Ιεράπετρας να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και σήμερα Δευτέρα 22 Απριλίου, στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρας).

Με την σύμβαση αυτή το ΤΕΙ Κρήτης – Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Ιεράπετρας έχει αναλάβει :

• την δημιουργία ιστοσελίδας για την πληροφόρηση των αγροτών, 

• την διοργάνωση ημερίδων για θέματα ενδιαφέροντος του αγροτικού πληθυσμού, 

• την επεξεργασία άλλων σχετικών θεμάτων όπως μελέτη για την πρόληψη κινδύνων της γεωργικής δραστηριότητας,

• την διερεύνηση δημιουργίας εκθεσιακού χώρου των τοπικών γεωργικών προϊόντων κλπ με στόχο την διατήρηση και υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της Γεωργίας στην περιοχή του Δήμου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους με μια σειρά τρόπων οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω: 

Α. Με την χρήση του Διαδικτύου (Υποστήριξη : Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Ιεράπετρας)

1. Webform : Συμπλήρωση της online φόρμας στην Ιστοσελίδα διοικητικής ενημέρωσης του Δήμου μας http://dimos.ierapetra.gr 
(το προτείνουμε) 

2. Email : [email protected] (συμπλήρωση ελεύθερου κειμένου ή σκαναρισμένο το συνημμένο έντυπο)

Β. Χωρίς την χρήση του Διαδικτύου (Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

Εναλλακτικά μετά την εκτύπωση και συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου :

3. Κεντρικό fax Δήμου Ιεράπετρας 28420 23999 
(με την ένδειξη «προς Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης» )

4. Κατάθεση των προτάσεων στα γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Ομηρείας 8, Όροφος 4ος (πρώην κτίριο Νομαρχίας)
(κ. Νεκταρία Κασοτάκη - Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – τηλ 28423 40340)

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης : Πέμπτη 11η Απριλίου 2013

Λήξη δημόσιας διαβούλευσης έως και : Δευτέρα 22η Απριλίου 2013

Ιστοχώρος για την Διαβούλευση και τα αποτελέσματα της : http://dimos.ierapetra.gr