Για τους εικονικούς πολιτικούς γάμους ανάμεσα σε γυναίκες πολίτες Ευρωπαϊκών Χωρών και άντρες υπηκόους τρίτων χωρών απαντά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου: «απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό επισήμου στοιχείου, βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λπ., από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός παραμένει νόμιμα στην Χώρα».

Όσον αφορά έγγραφα προερχόμενα από το Πακιστάν (καθώς και από άλλες χώρες π.χ. Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία κ.τ.λ.), αυτά θα πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ (και τις κατά τόπους ελληνικές Πρεσβείες στην αλλοδαπή), ενώ, σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες για αυτά τα δικαιολογητικά ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσης τους, οι αρμόδιοι Δήμοι επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Λ. Αυγενάκη αναφέρεται ότι: «το Υπουργείο Εσωτερικών με σειρά εγγράφων του προς τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας έχει δώσει σαφείς οδηγίες τόσο για την εξέταση των δικαιολογητικών που προσκομίζουν αλλοδαποί για την έκδοση αδειών γάμων όσο και για περιπτώσεις καταστρατήγησης διατάξεων, με σκοπό τη νόμιμη παραμονή των αλλοδαπών στη Χώρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει καταστεί σαφές προς τους εμπλεκόμενους φορείς ότι οφείλουν να επικοινωνούν άμεσα με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση της «εικονικότητας» των γάμων πολιτών τρίτων χωρών με Έλληνα/ Ελληνίδα πολίτη ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχουν αν οι γάμοι έχουν συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση διατάξεων του νόμου περί μετανάστευσης, έτσι ώστε να αποκτηθεί άδεια διαμονής.

«Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας σχετικά με την αύξηση του φαινομένου της τέλεσης σε Δήμους της Επικράτειας γάμων «συμφέροντος», προκειμένου οι αλλοδαποί πολίτες υπήκοοι τρίτων χωρών να αντλήσουν δικαιώματα διαμονής στη Ελλάδα, ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του Αν/τη Υπουργού.