Την πολιτική τους συνεργασία ανακοίνωσαν η Κοινωνία Αξιών και οι Δημοκρατικοί. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε οι βασικοί ομιλητές, ο Δημήτρης Μπουραντάς, πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών και ο Θεόδωρος Πολυζωΐδης, πρόεδρος των Δημοκρατικών, ανέπτυξαν το κοινό όραμα και τις βασικές πολιτικές θέσεις.

Τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας αποτελεσματικών θεσμών για την υποστήριξη του πολιτεύματος, και την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό, συνεκτικό, στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης.

Προέβαλαν την ανάγκη λειτουργίας της οικονομίας προς όφελος της κοινωνίας και μίλησαν για την ανάγκη αλλαγής μοντέλου διακυβέρνησης.

Επίσης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του κράτους, ώστε να γίνει αποτελεσματικό, καθώς και στην ανάγκη αξιολόγησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, με την προώθηση τους από τα αδρανή μετόπισθεν, στα μεγάλα μέτωπα που υπάρχουν στη χώρα μας και πρέπει να κερδηθούν, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την κοινωνική μέριμνα και αλληλεγγύη.


in.gr