Την Κυριακή 21/4/2013 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου «Τα Άπτερα» στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Απτέρων. Η Γενική Συνέλευση ήταν απολογιστική για το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εκλογική για την ανάδειξη νέου.

Μετά από την διεξαγωγή των εκλογών εξελέγησαν τα επτά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 27/4/2013 στο χώρο του πρώην Κοινοτικού Γραφείου.

Μετά από ψηφοφορία το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος : Κοκοτσάκη Μαρία του Νικολάου
Αντιπρόεδρος : Μαρινάκης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Γενικός Γραμματέας : Μιχελιουδάκης Ιωάννης του Στυλιανού
Ταμίας : Κοκοτσάκη Μαρία του Εμμανουήλ
Μέλη : Γρηγοριάδου Ελένη, Κελαϊδής Ιωάννης, Στυλιανακάκη Πολυξένη

Εξελεγκτική Επιτρόπη
Μέλη : Κελαϊδή Άννα, Κοκοτσάκης Τιμόθεος – Αλφρέδος (Φρέντι), Πενταράκης Αντώνιος.