Ανησυχία σχετικά με πολιτικές παρεμβάσεις στις τράπεζες εκφράζει το ΔΝΤ στην έκθεσή του και λέει πως ο κύριος στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι η ταχύτατη, εκ νέου, ιδιωτικοποίηση και ενίσχυση του πλαισίου κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και της εποπτείας όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα των τεσσάρων πυλώνων που θα αναπτυχθούν μέχρι τον Ιούνιο.

Ειδικά για τη χορήγηση δανείων το ΔΝΤ επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα ελέγχει με κανέναν τρόπο το πού θα δίνονται τα δάνεια από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα με τη... δικαιολογία ότι έχει χορηγήσει σημαντικού ύψους κρατικά κεφάλαια.

Σημειώνει, δε, ότι το παρελθόν του ελληνικού δημοσίου στη διακυβέρνηση των κρατικών τραπεζών είναι πάρα πολύ κακό και, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει στην παρούσα φάση να ενισχυθεί το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και εποπτείας, ενώ πάνω από όλα θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, εκ νέου, ιδιωτικοποίησή τους.


Ανάκαμψη

Η ίδια έκθεση τονίζει τον ζωτικό ρόλο των τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας και αναφέρει ότι με την ολοκλήρωση της επανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών στα μέσα του τρέχοντος έτους, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την οικονομία με τη διοχέτευση ρευστότητας, αφού προηγουμένως θα έχει ξεκινήσει η επιστροφή των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα έχουν επιστρέψει στις αγορές χρήματος για άντληση ρευστότητας.

Οι συγγραφείς της έκθεσης του ΔΝΤ εκτιμούν ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές από το γεγονός ότι δεν κατέχουν πλέον ελληνικό χρέος στα χαρτοφυλάκιά τους.

Μια βασική προτεραιότητα για το τραπεζικό σύστημα πρέπει να είναι η μείωση του ρυθμού αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τονίζει το ΔΝΤ.

ethnos.gr