"Σήμερα η χώρα μας εορτάζει την λήξη του δευτέρου παγκόσμιου πολέμου, τους εθνικούς αγώνες και την εθνική αντίσταση.
Υποκλινόμαστε στους Ήρωες, γνωστούς και μη, οι οποίοι ευχαρίστως και χωρίς δισταγμό έδωσαν την υπέρτατη προς το Έθνος προσφορά και έκαμαν την υπέρτατη θυσία. 

Με δέος και σεβασμό υποκλινόμαστε στη μνήμη, τους αγώνες και τη θυσία τους.
Εκείνοι κάνοντας το καθήκον τους, υπεράσπισαν την πατρίδα και τα δίκαιά της.

Οι σημερινοί Έλληνες και κυρίως οι κρατούντες τις τύχες της χώρας και του λαού της, κινούμαστε σε ανάλογη κατεύθυνση;
Διασφαλίζουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα συμφέροντα Χώρας και λαού; 
Ας προβληματιστούμε όλοι ανεξαιρέτως."