Οι ξένοι και Έλληνες επενδυτές (τράπεζες) χθες – μέχρι τις 4 μ.μ. - δεν είχαν πραγματοποιήσει ούτε μια πράξη στα δεκαετή ελληνικά ομόλογα, και το μοναδικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται αφορά ομόλογα κοντινής διάρκειας ή έντοκα γραμμάτια.

Η απαξίωση τόσο στα ομόλογα όσο και στο χρηματιστήριο είναι εξηγήσιμη. Όπως δηλώνει στο protothema.gr ξένος διαχειριστής επενδυτικής τράπεζας  « Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν λάβει σκληρά μέτρα περικοπών στον δημόσιο τομέα και δεν προχωρήσει σε αποκρατικοποιήσεις, τότε η Ε.Ε και το ΔΝΤ ή καλύτερα η Γερμανία δεν θα οριστικοποιήσουν την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων και την αλλαγή του επιτοκίου».         

Σήμερα, όμως, που το ελληνικό Δημόσιο θα βγει σε δημοπρασία 1,2 δισ. ευρώ για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων, στελέχη των dealing room
εκτιμoύν ότι το επιτόκιο δεν θα ξεφύγει πάνω από το 5% - tην τελευταία φορά είχε διαμορφωθεί στο 4,75%.

Όπως αναμένεται την έκδοση θα καλύψουν για λογαριασμό πελατών τους ελληνικές και ξένες τράπεζες. Ειδικότερα, οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή για ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η τιμή των εντόκων γραμματίων θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που θα γίνει δεκτή στην δημοπρασία. Η σχετική διαδικασία των εγγραφών ήδη ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 13 Απριλίου.            
               
Εικόνα απαξίωσης

Η εικόνα απαξίωσης, όμως, των ελληνικών ομολόγων όπου δεν γίνεται καμία πράξη μέχρι το μεσημέρι είναι ο καθρέφτης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία. Όταν το έλλειμμα έχει ξεφύγει πάνω από το 10% και η συζήτηση στις αγορές έχει επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση του χρέους τότε το spread παραμένει κολλημένο στις 933 μονάδες, δηλαδή σε επιτόκια χρεωκοπίας.

Όπως παρατηρεί χρηματιστηριακός παράγοντας η συμπεριφορά των αγορών δείχνει ότι « αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα περικοπής στο δημόσιο τομέα και δεν πωληθούν ποσοστά δημόσιων επιχειρήσεων τότε οι ξένοι δεν θα δώσουν ως αντάλλαγμα την επιμήκυνση του χρόνου των δανείων και του ευνοϊκότερου επιτοκίου»  

Eξάλλου, δεν είναι και λογικό το χρηματιστήριο να είναι ανοδικό ή τα ομόλογα να αυξάνουν τις τιμές τους όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα, όμως, με άλλους παρατηρητές σε 1-2 χρόνια, όταν το έλλειμμα θα αρχίσει να μειώνεται δεν αποκλείεται τα ελληνικά ομόλογα να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Και τότε, όπως είναι φυσικό, οι «πληγωμένες» ελληνικές τράπεζες να ανακοινώνουν κέρδη από την κατοχή των ομολόγων…

protothema.gr