Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητας της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε B- από CCC, με σταθερή μάλιστα προοπτική.

Ο Οίκος εκτιμά η ελληνική οικονομία βρίσκει νέο σημείο ισορροπίας, το σχέδιο της «εσωτερικής υποτίμησης» αρχίζει να αποδίδει και υπάρχει «ξεκάθαρη πρόοδος» στον τομέα των διπλών ελλειμμάτων (δημοσιονομικό και εξωτερικών συναλλαγών).

in.gr