"Ανάδοχες" οικογένειες, ευαισθητοποιημένες περιβαλλοντικά, αναζητούνται από το δήμο Χανίων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος οικιασκής κομποστοποίησης.

Στις οικογένειες που ενδιαφέρονται, θα διανεμηθεί περιορισμένος αριθμός δωρεάν κομποστοποιητών με τον συνοδό εξοπλισμό (θερμόμετρο, αναδευτήρας, κάδος κουζίνας).

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η βαρύτητα που θα δοθεί στην εκπαίδευση των εθελοντών στην κομποστοποίηση.

Απαραίτητο κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων είναι ύπαρξη κήπου στην κατοικία τους για την τοποθέτηση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.dedisa.gr καθώς πέρα από τον εξοπλισμό, που θα διατεθεί δωρεάν, υπάρχουν και μια σειρά από υποχρεώσεις που συνοδεύουν τη συμμετοχή τους και τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα οικιακής  κομποστοποίησης στο δήμο Χανίων, θα υλοποιήσει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) σε συνεργασία με την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE + που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και του έργου WASP.

Οι αιτήσεις (ονοματεπώνυμο, ακριβή διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 16/5 έως την Δευτέρα 20/5 μόνο με email στο [email protected]

Οποιεσδήποτε διευκρινιστικές ερωτήσεις επίσης θα πρέπει να στέλνονται στο ίδιο email. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας