Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης (ΕΝΚΗ Κρήτης) ανακοίνωσε ότι η νομική της υπηρεσία πέτυχε μία ακόμη εξαιρετική απόφαση "κούρεμα χρέους" από την εφαρμογή του νόμου 3869/2010 από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου.

Πρόκειται για άγαμη χαμηλόμισθη ξενοδοχοϋπάλληλο 43 ετών, χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Το σύνολο των οφειλών της σε 4 τράπεζες ήταν 34.394,58 ευρώ ως ακολούθως.

• Ποσό 21.001,63 €  δυνάμει σύμβασης χορήγησης καταναλωτικού δανείου.

• Ποσό 3.696,56 €  δυνάμει σύμβασης χορήγησης πιστωτικής κάρτας.

• Ποσό 8.570,77 €  δυνάμει σύμβασης χορήγησης δανείου αναχρηματοδότησης.

• Ποσό 1.125,62 €  δυνάμει σύμβασης δανείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επί 4ετία, που θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης, μηνιαία καταβολή του ποσού των 100 ευρώ άτοκα συμμέτρως κατανεμημένο προς τους πιστωτές της.

Συνολικό ποσό καταβολών 4.800 ευρώ. Συνολικό ποσό κουρέματος 29.594 Ευρώ

• Ποσοστό διαγραφής χρέους 85%.

"Η ΕΝΚΗ Κρήτης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει την υπηρεσία υπερχρέωσης της για την άρτια νομική προετοιμασία και καλή έκβαση μιας ακόμη υπόθεσης υπερχρέωσης χαμηλόμισθης εργαζόμενης που θα της επιτρέψει χωρίς τον βραχνά τους χρέους να κάνει μια νέα οικονομική αρχή στην ζωή της."