Σε βαθιά ύφεση συνεχίζει να παραμένει η ελληνική βιομηχανία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ για τη διψήφια πτώση που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών και οι νέες παραγγελίες το Μάρτιο.

Συγκεκριμένα, μεγάλη μείωση, της τάξεως του 11,5%, σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η πτώση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προκύπτει από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α) Τη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων - λατομείων κατά 51,1% και

β) Τη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 10,7%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 21,6%.

• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 3,8%.

Επίσης, πτώση 12,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στη μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό, που έως σήμερα «συντηρούσαν» στην ελληνική βιομηχανία και ειδικότερα, προκύπτει από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α) Τη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 14% και

β). Τη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 12,7%.

in.gr