Από τον έλεγχο της εφορίας θα περάσουν όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δεν εντάχθηκαν στην περαίωση, βάσει κριτηρίων «επικινδυνότητας» που καθόρισε το υπουργείο Οικονομικών.

Οι έλεγχοι θα γίνουν, δειγματοληπτικά, και σε φορολογούμενους που δεν πληρούν τα κριτήρια αλλά θα επιλεγούν από τυχαίο δείγμα, και οι οποίοι θα αποτελούν το 10%-20% των ελεγχόμενων.

Το υπουργείο έστειλε την Τετάρτη στις ελεγκτικές αρχές εγκύκλιο με τα κριτήρια για τους ελέγχους, αλλά και τον τρόπο καταβολής των εισφορών (δείτε τις οδηγίες). Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

* Όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές φορολογικές παραβάσεις κατά το παρελθόν.
* Όταν δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων.
* Όταν η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας εμφανίζει μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας τους.
* Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές
* Όταν έχει δηλωθεί στο παρελθόν απώλεια βιβλίων και στοιχείων.
* Όταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν διαθέτουν σημαντικά αποθέματα ή ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δηλώσει υψηλές δαπάνες.
* Όταν τα καθαρά κέρδη δεν έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους
* Όταν παρατηρείται αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

Στην απόφαση του υπουργείου περιγράφεται τόσο η διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών που μπορούν να ακολουθήσουν οι ελεγχόμενοι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προκειμένου να περιορισθεί το πρόστιμο που τυχόν έχει επιβληθεί καθώς και ο αριθμός των δόσεων εξόφλησης του βεβαιωθέντος φόρου οι οποίες κυμαίνονται (από 12 έως 36) ανάλογα με το ύψος του φόρου.

Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει επίσης πως «λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνει την επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σχέση με τα ισχύοντα για τους ελέγχους, πριν την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης» ενώ «επιπλέον, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις στην εξυπηρέτηση των δόσεων, καθώς προβλέπεται ικανός αριθμός δόσεων ανάλογα με το συνολικό προς καταβολή ποσό».

Παράλληλα, το ΥΠΟΙΚ τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αποστείλει στις εφορίες λίστα με φορολογούμενους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ για το 1997 έως και 2007. Το υπουργείο καλεί με εγκύκλιο του τις εφορίες να ζητήσουν από τους φορολογούμενους αυτούς να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μέχρι την 31 Μαΐου καταβάλλοντας το φόρο και τα πρόστιμα που τους αναλογούν.

in.gr