Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού, δίνει στην δημοσιότητα το δελτίο αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών για την εβδομάδα απο την Δευτέρα 27 Μαίου έως την Κυριακή 2 Ιουνίου.