Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή, η πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Περιφερειακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με θέμα «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».

Η κα Λιονή στην εναρκτήρια εισήγησή της τόνισε μεταξύ άλλων:

« Βασικός στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι ο μεταξύ μας συντονισμός και συνεργασία για την εκτέλεση έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών. Όπως έχει φανεί και στην πράξη το «προλαμβάνειν» είναι πιο αποτελεσματικό από το «θεραπεύειν» σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που καλούμαστε τώρα να πράξουμε είναι να αναλάβει κάθε ένας φορέας τις αρμοδιότητες, που του αναλογούν, ώστε να πράξει τα δέοντα έγκαιρα και αποτελεσματικά». .

Αυτό που επισημάνθηκε είναι η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των Δημοτικών Αρχών για τον καθαρισμό της βλάστησης του οδικού δικτύου και τον έλεγχο των αστικών απορριμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις αλλαγές, που επέφερε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», οι Δήμοι επιφορτίζονται πλέον και με την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται τους βοσκοτόπους και να καθαρίζουν τα οικόπεδα, που βρίσκονται στα όρια του αστικού ιστού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πολύ σημαντικό ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και στη στενή συνεργασία τους με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει ήδη προβεί σε έλεγχο των υδροστομίων και των κρουνών του Νομού καθώς και των δασικών – αγροτικών δρόμων για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων. Μάλιστα τονίστηκε ότι απαγορεύεται ρητά το κάψιμο στην ύπαιθρο κατά το διάστημα 1/5 έως 31/10.

Τέλος, από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώθηκε ότι φέτος για ενέργειες πρόληψης των πυρκαγιών στο Νομό Ρεθύμνου (π.χ καθαρισμός) έχει διατεθεί από το κεντρικό κράτος το ποσό των 20 – 22.000 Ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση του (ΣΟΠΠ) πλην των μελών του συμμετείχε και ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος, κ. Τριγώνης.