Ξεκίνησε η απογραφή συνταξιούχων-δικαιούχων ΟΠΑΔ που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης ΚΕΠ Δήμου Ηρακλείου αναλυτικά:

"Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα διενεργηθεί πανελλαδικά απογραφή συνταξιούχων-δικαιούχων ΟΠΑΔ και των έμμεσα αυτών προστατευόμενων ασφαλισμένων μελών στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΑΔ και ΚΕΠ από σήμερα 3/6/13 έως και 31/10/2013 καθημερινά τις πρωινές ώρες λειτουργίας τους (8.00 πμ – 14.00 μ.μ) .

Η απογραφή γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη προσέλευση του άμεσα ασφαλισμένου σε όποια υπηρεσία επιθυμεί και ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, έχοντας μαζί του τα παρακάτω αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας απογραφής κατά την οποία θα θεωρούνται και τα βιβλιάρια για το τρέχον έτος, αποφασίστηκε να κατανεμηθούν αλφαβητικά οι δικαιούχοι ως εξής :

- 1/6 - 15/6 τα επίθετα από Α έως και Β.

- 16/6 - 30/6 τα επίθετα από Γ έως και Ζ.

- 1/7 - 31/7 τα επίθετα από Η έως και Λ.

- 1/8 - 14/8 τα επίθετα με Μ

- 16/8 – 15/9 τα επίθετα από Ν έως και Ρ.

- 16/9 – 30/9 τα επίθετα με Σ

- 1/10 – 31/10 τα επίθετα από Τ έως και Ω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Πρωτότυπα βιβλιάρια ασθενείας του και τυχόν προστατευόμενων έμμεσων μελών (σύζυγος, τέκνα ανήλικα, τέκνα σπουδαστές, τέκνα άνεργα έως 26 ετών) με αναγραφή του ΑΜΚΑ ή/και την βεβαίωση ΑΜΚΑ.

2) Πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητά του και τυχόν έμμεσων μελών

3) Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του Γεν.Λογ.Κράτους οποιοδήποτε τριμήνου 2013.

4) Βιβλιάριο οποιασδήποτε τραπέζης, όπου να εμφανίζεται πρώτος ο δικαιούχος.αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ.

5) Φωτοαντίγραφο φορολογογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή τελευταίου εκκαθαριστικού σημείωματος Δ.Ο.Υ ή/και ξεχωριστών φορολογικών δήλωσεων (Ε1) όλων των έμμεσα ασφαλισμένων.

Επιπρόσθετα για έμμεσα μέλη

6) Βεβαίωση σπουδών από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα φοίτησης τυχόν προστατευόμενων τέκνων.

7) Ακριβές Αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τυχόν άνεργων τέκνων (έως 26 ετών)"