Το Δήμο Φαιστού επισκέφθηκαν Τσέχοι πολίτες και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο Ηράκλειο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»Δια Βίου Μάθησης/Comenius regio με θέμα: «Βιώσιμος τουρισμός - Εναλλακτικές μορφές». Την αντιπροσωπεία μαζί με τους συνοδούς τους, τους συντονιστές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Βασίλη Μανασάκη και κα Ευγενία Ψαλτάκη καθώς και το διευθυντή του Λυκείου Μοιρών κ. Δευκαλίων Μανασάκη υποδέχτηκε ο Aντιδήμαρχος Παιδείας ο κ. Ιωάννης Φασομυτάκης. 

Ο Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στην ιστορία του Δήμου, στα μοναδικά αρχαιολογικά μνημεία του καθώς στους τουριστικούς του πόρους. Έγινε εκτενή αναφορά στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που υλοποιεί ο Δήμος Φαιστού μέσω εθελοντών εκπαιδευτών αλλά και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ως ο πρώτος δήμος στην Κρήτη που τα υλοποιεί.

Ενδιαφέρον μεγάλο υπήρξε από τους επισκέπτες και για τα προγράμματα Youth in Action-Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων στα οποία έχουν συμμετάσχει πολλοί νέοι του Δήμου Φαιστού και έχουν επισκεφθεί πολλές χώρες του εξωτερικού στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης. 

Επίσης, υπήρξε αναφορά και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο “Feeling Younger by Getting Older” το οποίο ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Δίκτυο Νέων Ελλάδας- Youthnet Hellas» υλοποιεί και στο οποίο προβλέπεται η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε άτομα τρίτης ηλικίας από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Youthnet Hellas.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή δώρων με τον κ. Φασομυτάκη ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, στα Μάταλα και έπειτα στην παραλία Καλαμακίου όπου και διαπίστωσαν από κοντά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.