Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου Ζωής της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ όπως ενημερώνει με επιστολή του ο αρμόδιος επόπτης Ι.Παντελίδης, αναφέροντας πως ήδη αναμένονται (έχουν αρχίσει να παραδίδονται) οι έλεγχοι του Διεθνούς Οίκου Ernst & Young στα αποθέματα ανά ασφαλιζόμενο που είχε σχηματίσει η εταιρία την 21η Σεπτεμβρίου 2009.

Μετά τη διακρίβωση των στοιχείων του ελέγχου και επανεκτίμηση, εφόσον απαιτείται, των αποτελεσμάτων, θα ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της, με τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας αντιρρήσεων και ανακοπών από τους τυχόν ενδιαφερομένους, όπως προβλέπεται από το νόμο, θα παραδοθούν και τα τελικά αυτά στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες από πλευράς της.

Παράλληλα, την Πέμπτη, ο επόπτης εκκαθαριστής Κ.Βλαχογιάννης παρείχε διευκρινίσεις προς τους διαμεσολαβούντες, «για να αποφευχθούν οι παρερμηνείες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες εκκαθάρισης των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ - ΑΕΑΖ».

Τέλος, διευκρινίζεται πως από αυτή τη διαδικασία δεν θα υπάρξει επίλυση της διαφοράς και καταβολή των οφειλομένων, ενόψει της εκ μέρους τους διασταύρωσης και αποδοχής, αλλά θα γίνουν όλες οι δικαστικές ενέργειες που ο νόμος προβλέπει ώστε να αναζητηθούν τα οφειλόμενα ποσά από τους κατά περίπτωση υπόχρεους ή και συνυπόχρεους.

zougla.gr