Την άμεση διευθέτηση των πλέον σημαντικών ζητημάτων που έχουν μέχρι σήμερα προκύψει, σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα επαγγελματιών αγροτών σε φωτοβολταϊκά, ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή του προέδρου της Τζανέτου Καραμίχα προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς κινδυνεύουν 6.500 και πλέον πλήρεις επενδυτικοί φάκελοι να μην υλοποιηθούν. Η επιστολή κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο Παπανδρέου, και τονίζεται πως μια σημαντική αναπτυξιακή πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ κινδυνεύει να ακυρωθεί στη πράξη.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, σήμερα, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από επαγγελματίες αγρότες, με στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος διαπιστώνεται παντελής έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού από πλευράς πολιτείας (ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, ΥΠΑΑΤ, κλπ) σε ότι αφορά την ομαλή υλοποίηση της προτεραιότητας που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν. 3851/2010).
Εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, 6500 και πλέον πλήρεις επενδυτικοί φάκελοι των επαγγελματιών αγροτών αντιμετωπίζουν την αδυναμία του διαχειριστή του δικτύου της ηλεκτρικής ενέργειας να εκπληρώσει τους στόχους του προγράμματος ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών στη χώρα μας.
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη άμεσης διευθέτησης των τριών πλέον σημαντικών ζητημάτων που έχουν μέχρι σήμερα προκύψει, προκειμένου να μην ανατραπούν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα του όλου εγχειρήματος. Ειδικότερα, προέχουν τα εξής:
Άμεση ικανοποίηση των αιτήσεων των επαγγελματιών αγροτών στις περιπτώσεις που επαρκεί το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.
Δημιουργία νέων δικτύων σύνδεσης ικανής ισχύος, έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλα τα επενδυτικά αιτήματα των επαγγελματιών αγροτών.
Σταθεροποίηση της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των αγροτών στην τιμή την προβλεπόμενη από το νόμο 3851/2010 για την περίοδο μέχρι 31/1/2011 (δηλαδή 441,05 €/MWH) δεδομένου του αδικαιολόγητα μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται από την έγκαιρη / έγκυρη υποβολή των αιτημάτων τους μέχρι την πλήρη αποδοχή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνεται από τον κ. Καραμίχα, είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση των αποδεκτών της επιστολής για την αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών ζητημάτων.