Το Blue Hackathon 2013 με την υποστήριξη της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και της Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Ευρωπαικών Προγραμμάτων iMarine, ViBRANT, agINFRA και Natural Europe, έχει φέρει κοντά προγραμματιστές, επιστήμονες του περιβάλλοντος, σχεδιαστές, αλλά και επιστήμονες άλλων συναφών κλάδων που θα χρησιμοποιήσουν ανοικτά δεδομένα από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για να παράξουν καινοτόμες λύσεις λογισμικού σχετικές με:

• Τις ανάγκες των επιστημόνων και ερευνητών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αναφορικά με την αξιοποίηση περιβαλλοντικών και βιβλιογραφικών δεδομένων και μετρήσεων,

• Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επισκεπτών του Θαλασσόκοσμου σε συνεργασία με παιδαγωγούς για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Το Blue Hackathon διήρκησε 2 ημέρες, 1 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπου έλαβαν χώρα ομιλίες από χρήστες περιβαλλοντικών δεδομένων, τόσο ερευνητές όσο και παιδαγωγούς.

Μετά το πέρας των ομιλιών, οι συμμετέχοντες σχημάτισαν ομάδες οι οποίες εργάστηκαν πάνω στην εξεύρεση ιδεών για καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού με στόχο την κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ξεκίνησε ο μαραθώνιος προγραμματισμού, ως τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης 2 Ιουλίου, οπότε ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παρουσιάσεις των εφαρμογών και οι καλύτερες από αυτές βραβεύθηκαν.

Η διεύθυνση του Ενυδρείου Κρήτης ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στον προγραμματισμό εφαρμογών για τις ανάγκες του ΕΛΚΕΘΕ και του Ενυδρείου Κρήτης.