Δύο μόνον(!) από τους 2600 αγρότες – υποψήφιους επενδυτές φωτοβολταϊκών που έχουν λάβει όρους σύνδεσης από την ΔΕΗ τους τελευταίους δύο μήνες έχουν προσέλθει στα γραφεία της επιχείρησης για να πληρώσουν ώστε να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Το σύνολο δηλαδή των αγροτών, παρότι υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη πίεση προς τη ΔΕΗ κυρίως από τους συνεταιριστικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, δεν δείχνει την ανάλογη ζέση με εκείνη που έδειχναν την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Βεβαίως το περιθώριο που έχουν για να πληρώσουν είναι 6 μήνες, ωστόσο το φαινόμενο της... αποχής θεωρείται ενδεικτικό των προβλημάτων που πιθανόν αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα δε με τα όσα λέγονται στην αγορά, το βασικό πρόβλημα είναι το χρηματοδοτικό, καθώς οι τράπεζες δεν εμφανίζονται τόσο πρόθυμες να παράσχουν δάνεια όσο διαφημίζουν.

Το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες που είναι συνδεδεμένοι με τις Ενώσεις Συνεταιρισμών και την ΠΑΣΕΓΕΣ, οι οποίοι επιπλέον αναμένουν να καταλήξουν οι κεντρικές προγραμματικές συμφωνίες στις οποίες έχουν προχωρήσει οι συνεταιρισμοί για την προμήθεια του εξοπλισμού και την κατασκευή των έργων.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι, με βάση τις ενδείξεις, ο αριθμός των αγροτών που δεν θα θελήσουν ή δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τελικά την επένδυσή τους, παρότι θα πάρουν όρους σύνδεσης από τη ΔΕΗ, δεν θα είναι ευκαταφρόνητος.

Εύκολα και δύσκολα

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι αυτές οι 2600 αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν μέχρι τώρα από τη ΔΕΗ ήταν οι σχετικά εύκολες ενώ για τις υπόλοιπες, μέχρι τις 6200, παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς δυσκολίας και θα καθυστερήσουν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ως γνωστόν σε περίπου 2000 αιτήματα από τα συνολικά 6.200 που έχουν κατατεθεί. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε περιοχές που παρουσιάζουν, λόγω υπερφόρτωσης των δικτύων, υψηλή δυσκολία απορρόφησης της ισχύος.

Υπάρχουν άλλα 2.000 περίπου αγροτικά αιτήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δίκτυα μεσαίας δυσκολίας όσον αφορά στην απορρόφηση ισχύος. Η δυσκολία αναφέρεται στο γεγονός ότι πρέπει να προηγηθεί της προσφοράς σύνδεσης τεχνική μελέτη του τοπικού δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υφιστάμενα φορτία όσο και τα προϋπάρχοντα αιτήματα για σταθμούς ΑΠΕ. Η μεσαία δυσκολία δεν σημαίνει αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων, απλά απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση των προσφορών σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και η ΔΕΗ εκτιμά ότι θα την ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Μαϊου 2011.

Τα υπόλοιπα

Όσον αφορά τα περίπου 2000 αιτήματα που αποτελούν τις δύσκολες περιπτώσεις όπως αναφέραμε παραπάνω, το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι θα προσπαθήσει να τα ικανοποιήσει όλα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιχειρηθεί η ικανοποίηση όλων των αγροτικών αιτημάτων; Εξετάζονται τρείς λύσεις, καθώς και ο συνδυασμός τους. Ειδικότερα:

• Η μεταφορά του αιτήματος σε γειτονική γραμμή: Ο αγρότης θα κληθεί, εάν έχει διαθέσιμο χωράφι σε άλλη περιοχή με λιγότερο επιβαρυμένες γραμμές, να κάνει αίτηση για ισοδύναμη επένδυση σε εκείνη την περιοχή, που θα εξεταστεί με βάση την ημερομηνία της αρχικής κατάθεσης.
• Ο επιμερισμός της δυνατότητας απορρόφησης της γραμμής στα αιτήματα που της αντιστοιχούν: Αντί δηλαδή να εγκριθούν οι αιτήσεις για ισχύ 100 Κιλοβάτ σε κάθε επένδυση (όπως είναι οι περισσότερες) να «πάρουν» όλοι από 60 ή 70 Κιλοβάτ, ανάλογα με τη χωρητικότητα της γραμμής και το πλήθος των αιτήσεων που αναλογούν σε αυτή.
• Η κατασκευή νέας γραμμής μέσης τάσης: Τυπικά κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται, καθώς υπάρχουν σημαντικές απώλειες. Ωστόσο, επειδή υπάρχει η βούληση ικανοποίησης των αγροτικών αιτημάτων εξετάζεται και αυτή η λύση, με διάφορες τεχνικές επιλογές μικρότερου κόστους. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για την κατασκευή των νέων γραμμών. Σύμφωνα με πληροφορίες εξελίσσεται διαδικασία συνεννόησης με το υπουργείο Γεωργίας για πιθανή χρηματοδότηση μέρους των εξόδων από τα αγροτικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Εξετάζεται τέλος και ο συνδυασμός των παραπάνω λύσεων, όπως για παράδειγμα η μεταφορά αιτημάτων ώστε να δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα και κατασκευή στη συνέχεια νέας γραμμής.

energypress.gr