Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης ενισχύεται με 16 εποχικούς υπαλλήλους. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

- ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες 10
- ΔΕ Νυχτοφύλακες 4
- ΥΕ Καθαριστές/στριες 2

Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει σε 10 ημέρες, στις 27 Απριλίου ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2810 279073, 279000