Στην ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Χρυσοπηγής προχωρά η Δημοτική Αρχή των Χανίων το αμέσως προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη από τον Αντιδήμαρχο Χανίων, Νικόλαο Ξυνίδη – ο οποίος αναπληρώνει το Δήμαρχο Χανίων Μ. Σκουλάκη ο οποίος βρίσκεται στο Μόναχο για την έκθεση του “Αγροτικού Αυγούστου” - και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Βελτίωση Θερμομόνωσης και Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Σχολείου Χρυσοπηγής Δήμου Χανίων”.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 365.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 01 “Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”, ΕΣΠΑ 2007–2013. Η δε ένταξη του στο πρόγραμμα είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2012 με την υπ. αρ. 118315/10-04-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων (ΑΔΑ : Β4ΩΓ0-Χ62)

Οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

Στο πλαίσιο των εργασιών που πρόκειται να γίνουν στο σχολείο – το οποίο προϋφίσταται του 1955 και παρουσίαζε αρκετά προβλήματα λόγω και των περιορισμένων επεμβάσεων που είχε δεχτεί στο παρελθόν - θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις στη βάση της τεχνικής μελέτης που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων:

- αντικατάσταση των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με fan coil units και του κυκλοφορητή της εγκατάστασης με inverter.
- εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
- τοποθέτηση μόνωσης στην στέγη.
- τοποθέτηση νέων κουφωμάτων από PVC με διπλούς υαλοπίνακες.
- τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και τελική εφαρμογή με ψυχρά υλικά.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου προσδιορίζεται στους 4 μήνες.