Αύριο, Τρίτη 23 Ιουλίου 2013,στις 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η πρώτη άσκηση επί Χάρτου του έργου NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution (Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας για Θαλάσσια Ρύπανση), στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: Πλατεία Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων, αλλά και διεθνών φορέων. 

Σκοπός της άσκησης είναι να ελεγχθούν και να βελτιωθούν ενέργειες που αφορούν στην ετοιμότητα και στην αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υλικού (τοπικές δυνάμεις και μέσα, αλλά και εισερχόμενη βοήθεια από άλλες χώρες), Επίσης, πρόκειται να δοκιμαστούν νέα συστήματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και διαχείρισης ατυχημάτων θαλάσσιας ρύπανσης 

Για τη διεξαγωγή της άσκησης θα προσομοιωθεί ένα πιθανό σενάριο σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης, το οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν σταδιακά σύμφωνα με τους κανονισμούς των υπηρεσιών τους και τα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν τα νέα συστήματα που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που συμβάλλουν στην καλύτερη ετοιμότητα και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από την Πολιτική Προστασία.

Η διοργάνωση γίνεται από την Πολιτική Προστασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τοπικών φορέων: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Λιμενικό, Αστυνομία, Ερυθρός Σταυρός, ΤΕΙ Κρήτης, ΙΤΕ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ΕΛΚΕΘΕ, ΔΕΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς και διεθνών φορέων: Πολιτική .Άμυνας Κύπρου, Πανεπιστήμιο Cardiff, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Ολλανδίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Βελγίου, Κέντρο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Πειραματισμού για αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης των υδάτων στη Γαλλία, κ.α.

Στο πλαίσιο του έργου αλλά και της άσκησης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει ήδη ξεκινήσει εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης μέσω ηλεκτρονικών μαθημάτων, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Περισσότερες πληροφορίες για την άσκηση, καθώς και για τα ηλεκτρονικά μαθήματα μπορείτε να βρείτε στο: www.nereids.eu και στο: http://www.nereids.eu/e-learning/