Θέμα ασφάλειας των νεφροπαθών θέτει ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη με θέμα την αύξηση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σε εξειδικευμένα κέντρα στην Κρήτη, πράξη που θα συμβάλλει και στην ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται σε θέματα ασφάλειας για τους ασθενείς που μπορεί να προκύψουν από την αύξηση των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

Οπως αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του «ο αριθμός των μονάδων πρέπει να συνδέεται και με τις δυνατότητες των νοσοκομείων, και τονίζει ότι τυχόν απελευθέρωση του αριθμού των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης θα είχε συνέπειες και στη λειτουργία των νοσοκομείων - ιδίως εκείνων που λειτουργούν Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συνδέονται ιατρικά και επιστημονικά με τις Μ.Χ.Α.»

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ζήτηση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η αποδοχή όλων των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων.»