Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας σχετικά με τη νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ απέστειλε η ΟΕΒΕΝΗ. Η Ομοσπονδία ζητά ρύθμιση και για τις εισφορές του 2013 προς τον οργανισμό καθώς επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στην οριστική τους εξόφληση, προκειμένου να ενταχθούν στη "Νέα Αρχή".

Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρεται:

"Κύριε Υπουργέ,

Έχοντας λάβει γνώση των όσων προβλέπει η νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΑΕΕ «Νέα Αρχή», παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο η ρύθμιση αυτή, («Νέα Αρχή»), να δικαιολογήσει πλήρως τον τίτλο τον οποίο φέρει και να είναι πράγματι μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ για τους συναδέλφους επαγγελματοβιοτέχνες και έμπορους.

Ως εκ τούτου, ζητούμε να μην απαιτείται η οριστική εξόφληση όλων των εισφορών του 2013 προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν οι συνάδελφοι, αλλά να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης τους μαζί και συνολικά με τις, τυχόν, παλαιότερες οφειλόμενες εισφορές προς τον οργανισμό.

Αυτό, σε συνδυασμό με την πρόσφατη πρόταση μας για πλήρη απελευθέρωση των κλιμάκων ασφάλισης θα δώσει, πιστεύουμε, τη δυνατότητα σε πολλούς από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ήδη διακόψει ή πρόκειται, εκ των πραγμάτων, να διακόψουν την καταβολή εισφορών, να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης και στην καταβολή τρεχουσών εισφορών. "