Πρόσκληση προς τους ιδιώτες παρόχους υγείας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα προκειμένου να τους καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 1η Ιανουαρίου 2012 απευθύνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

«Ο ΟΑΕΕ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, έχει θέσει σε προτεραιότητα την πληρωμή των ως άνω οφειλών, με την διάθεση πρόσθετου προσωπικού για την γρήγορη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των θεμάτων.

Απαιτείται όμως και η άμεση ανταπόκριση των ενδιαφερομένων ιδιωτών παρόχων υγείας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση εξόφληση των οφειλομένων ποσών» καταλήγει η ανακοίνωση του ταμείου.