Κατά 37% περιορίστηκε σε 19,454 δισ. ευρώ το 2010 το έλλειμμα, σε δημοσιονομική βάση, του κρατικού προϋπολογισμού, καταγράφοντας μεγαλύτερη των εκτιμήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Στη μείωση του ελλείμματος συνετέλεσε κυρίως η περιστολή των δαπανών (πρωτογενών και δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Αντίθετα, η αύξηση των καθαρών εσόδων υπολείπεται από τον στόχο που είχε τεθεί, καθώς ενισχύθηκαν κατά 5,5% έναντι στόχου 6%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2010, το έλλειμμα σε δημοσιονομική βάση είναι περίπου 1,2 δισ. ευρώ χαμηλότερα από αυτό που προβλέπεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2011 και περιορίστηκε στα 19,454 δις. ευρώ, από 30,871 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 37%, έναντι εκτίμησης για ετήσια μείωση κατά 33,2%.

Η μείωση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 7,5%) και των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 11,9% (έναντι ετήσιας πρόβλεψης για μείωση κατά 11,3%).

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού έχουν μειωθεί κατά 10,9% (έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 9%), ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 7,3% (έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 7,6%). Συνολικά οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού- τακτικού και ΠΔΕ- έχουν μειωθεί κατά 9,5%.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά περίπου 7,4%. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 5,5% (έναντι στόχου αύξησης 6%),ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 50,6% (έναντι ετήσιου στόχου αύξησης 41,7%).

in.gr