Μείωση 11% κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 1,97 δισ. ευρώ, έναντι 2,22 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής μειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο 2013 κατά 17,6%, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η πτώση ήταν 5,8%, στην αστική ευθύνη οχημάτων η μείωση της παραγωγής άγγιξε το 8%, ενώ στους λοιπούς κλάδους ζημιών η πτώση ήταν 3,6%.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,8%) και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).

in.gr