Από αύριο Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Γαλένι – Ρουκάνι λόγω εργασιών που θα εκτελούνται στο δρόμο. Συγκεκριμένα θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα από Γαλένι προς Ρουκάνι έως τις 30 Σεπτεμβίου οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα.

Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ηρακλείου έχει προγραμματίσει την κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων σε θέση υφιστάμενου κατεστραμμένου τεχνικού στο δρόμο Γαλένι – Ρουκάνι και συγκεκριμένα στη στροφή 300 μ. πρίν από το Ρουκάνι.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων εργασιών, σας πληροφορούμε ότι για την ασφάλεια τόσο της κυκλοφορίας όσο και των εκτελούμενων εργασιών, από Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από Γαλένι προς Ρουκάνι

Οι εργασίες προβλέπεται να τελειώσουν εντός 20 ημερών (έως στις 30/9/2013).

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η κυκλοφορία προς Ρουκάνι θα γίνεται από παράλληλες οδούς.

Για τους προερχόμενους από Ηράκλειο προτείνεται παράκαμψη από τη γέφυρα που βρίσκεται 3 περίπου χλμ. μετά τον Προφ. Ηλία (περιοχή Λαδούκος) και για μήκος 4 περίπου χιλιομέτρων μέχρι τη θέση «Αστράτηγος» στο δρόμο Καρκαδιώτισα – Ρουκάνι.

Η προαναφερόμενη παράκαμψη προτείνεται και για τους οδηγούς που κατευθύνονται από την περιοχή της Μονής Επανωσήφη προς Γαλένι και Κυπαρίσσι.

Παρακαλείται ο Δήμος Ηρακλείου να ενημερώσει τους δημότες προκειμένου οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν προς τούτο.

Τέλος η Τροχαία Ηρακλείου και η αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου παρακαλούνται για την συνδρομή τους στην ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προσαρμογή των οδηγών ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες."