Επίσκεψη στο Δήμο Χανίων και στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) πραγματοποίησε ο αντιδήμαρχος Λέσβου και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΔΕΔΑΠΑΛ κ. Βατός, με ομάδα συνεργατών του.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειριών σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων που εφαρμόζει με επιτυχία ο Δήμος Χανίων και η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., με στόχο να διαχυθούν και να εφαρμοστούν αντίστοιχες πρακτικές στο νησί της Λέσβου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο κ. Βατός εξήρε το έργο του Δήμου Χανίων στον τομέα της καθαριότητας της πόλης και της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για τις ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες λύσεις που εφαρμόζει, στον τομέα της επεξεργασίας των Στερεών Αποβλήτων με την λειτουργία του Ε.Μ.Α.Κ.-Χ.Υ.Τ.Υ., αλλά και στο τομέα της συλλογής και μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων με το πρόγραμμα "Πόρτα-Πόρτα".