Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ», το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 17 Σεπτεμβρίου 2013. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η κ. Ελένη Ινιωτάκη, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο κ. Ζωγραφάκης, Δ/ντης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και η κ. Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη, ως εκπρόσωποι του ΠΤΑΚ Κρήτης. 

Στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» συμμετέχουν 8 εταίροι, οι οποίοι είναι:

Οι νησιωτικές Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), του Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), της Κρήτης (ΠΚ), τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) και Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ), η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΝΑ (ΑΕΠΝΑ), το Κυπριακό Υπουργείο, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΒΤ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο που θα οδηγήσει τελικά σε:

▪ Πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαϊκούς & εθνικούς στόχους Ελλάδος & Κύπρου (20-20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της διαμόρφωσης στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020" και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής.

Το «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» στοχεύει στην υλοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων στις τρεις νησιωτικές ελληνικές περιφέρειες και στην Κύπρο, οι οποίες θα έχουν επιδεικτικό και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα στην Κρήτη θα υλοποιηθεί καινοτόμος ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμησης ενέργειας οδικού τούνελ καθώς και επιδεικτική αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού στους κόμβους εσόδου των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων.

Οι παραπάνω καινοτόμες εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις θα πλαισιωθούν από την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σύνθεση τους σε ένα μακρο-περιφερειακό και διασυνοριακό σχέδιο, με σύνθεση και πολλαπλασιασμό αποτελεσμάτων με δραστηριότητες διαβούλευσης και ενημέρωσης. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (από 1/9/2013 έως 31/8/2015).