Τα ονόματα των 1.163 επιτυχόντων της δεύτερης προκήρυξης για τη Δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε ο ειδικός διαχειριστής, Γκίκας Μάναλης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα ονόματα επιτυχόντων για το ρ/σ του Ηρακλείου.

Οπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για προσωρινό πίνακα και όχι για ανακοίνωση προσλήψεων ενώ όσοι έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική λίστα θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που αναφέρουν στην αίτησή τους, προκειμένου να γίνει η αξιολόγησή τους.

Στα 1.163 ονόματα περιλαμβάνονται όσοι υπέβαλαν αίτηση για θέση εργασίας στη ΔΤ, εκτός Θεσσαλονίκης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα