Ξεκινούν οι αιτήσεις μεταγραφών στο Μουσικό Σχολείο Χανίων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη των κενών θέσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Προκήρυξη κάλυψης κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Χανίων»

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) ‘’Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις’’
2) Το ΦΕΚ 1012 τ. Β΄/25-05-2011, Κεφάλαιο Β ‘’Μετεγγραφές- Φοίτηση Μαθητών’’ παράγραφοι 1 και 2
3) Το γεγονός ότι στο Μουσικό Σχολείο Χανίων υπάρχουν τρεις (03) κενές θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και δέκα (10) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου λόγω μεταγραφών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την κάλυψη των κενών αυτών θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες μαθητών γυμνασίων και λυκείων μπορούν να καταθέσουν αίτηση μεταγραφής στο Μουσικό Σχολείο Χανίων (στη διεύθυνση Φρούδια Χαλέπας πρώην 7ο Γυμν. Χανίων) από 20-09-2013 έως 27-09-2013

Η κάλυψη των παραπάνω θέσεων θα γίνει με επιλογή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων από επιτροπή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους μαθητές.