Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ) που θα διεκπεραιώνει το σύνολο των διαδικασιών ενός αιτήματος προς το Υπουργείο.

To ΓΕΠΟ είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητας της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του. Είναι επίσης αρμόδιο για την καθοδήγηση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, το ΓΕΠΟ δημιουργήθηκε με μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό του.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το ΓΕΠΟ:

μέσω επίσκεψης στο χώρο του υπουργείου (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι),
τηλεφωνικά (τηλ.1550),
ταχυδρομικά με αποστολή γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση του υπουργείου,
μέσω fax (τηλ. 210 3442649),
και διαδικτυακά με τη συμπλήρωση της φόρμας στην ιστοσελίδα του υπουργείου στην επιλογή Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών. Το ΓΕΠΟ είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στα προφορικά ερωτήματα των πολιτών εντός 24 ωρών και στα γραπτά ερωτήματα των πολιτών εντός 48 ωρών.

Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08:00 και 15:30.