Οι άξονες και οι διαδικασίες υλοποίησης της στρατηγικής ανασυγκρότησης των Συνεταιριστικών Τραπεζών στο νέο τραπεζικό περιβάλλον, παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΣΤΕ κ. Νίκο Μυρτάκη, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 στις 11:30 π.μ., στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από κοινού από την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΤΕ.

Πρώτο βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίων τις επόμενες μέρες.
Όπως τόνισε η αύξηση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη συμμετέχουν έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες για την προσαρμογή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο προβλεπόμενο, από τις Εποπτικές Αρχές, όριο. Ενώ, σε δεύτερη φάση θα γίνει σταδιακά και με βάση τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε μίας από τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Δείκτη και την ανάπτυξη των εργασιών τους.

Δεύτερο βήμα είναι η Δομική αναδιάρθρωση που αφορά δύο άξονες:

Ι. Θεσμικές αλλαγές για τη θωράκιση του Θεσμού, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, την εταιρική διακυβέρνηση και την καλύτερη λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης.
ΙΙ. Παράλληλα με βάση τη μελέτη της εταιρείας Deloitte προβλέπονται μεγάλες Οργανωτικές και Λειτουργικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης λειτουργίας του θεσμού:
• Κοινή Στρατηγική
• Οργανωτική ομογενοποίηση
• Μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας Συνεταιριστικών Τραπεζών
• Κοινές οργανωτικές δομές για επίτευξη οικονομιών κλίμακας,
αποτελούν μερικές από τις αλλαγές που προβλέπονται στα πλαίσια της μελέτης.

Οι ανασυγκροτημένη Συνεταιριστική Πίστη με τη συνεργασία της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει με τις κατάλληλες προσαρμογές ως Τράπεζα των ΜμΕ.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος εξέφρασε της αισιοδοξία του για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου και κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες, όπου θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις κεφαλαίου, να στηρίξουν τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Από την πλευρά τους οι Πρόεδροι της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ κ.κ. Βασ. Κορκίδης και Γεώρ. Καββαθάς, δήλωσαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια δημιουργίας Τράπεζας ΜμΕ, τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου των Συνεταιριστικών Τραπεζών και τη συμφωνία τους στη σχεδιαζόμενη ανασυγκρότηση των Συνεταιριστικών Τραπεζών.