"Μηδενικές "ορίστηκαν οι καταβολές, με την με ημερ 29-05-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, για δανειολήπτη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο οποίος ζει από την σύνταξη του θανόντος πατρός του, καθώς ο ίδιος δεν εργάζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας τυγχάνει να είναι μέλος και η οποία επιμελήθηκε της υπόθεσης.

Πρόκειται για δανειολήπτη άγαμο, 36 ετών, συνταξιούχο (λόγω προβλήματος υγείας) με οφειλές σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικού υψους 60.581 Ευρώ.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι η κύρια κατοικία του, της οποίας αιτήθηκε την εξαίρεση, αλλά και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας εκτιμώμενης στα 2.500 Ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, με προσωρινή διαταγή, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων, απαγόρευσε στις πιστώτριες Τράπεζες κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, χωρίς να ορίσει την καταβολή δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες, έως την εκδίκαση της κυρίως αίτησης, τον Απρίλιο του έτους 2016.

Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, θεωρείται σημαντικότατη, καθώς η απόφαση αυτή "αγκαλιάζει" τον αδύναμο πολίτη, προφυλάσει την κυρία κατοικία του αναξιοπαθούντος πολίτη, χωρίς την υποχρέωση καταβολής δόσεων.