Το Δήμο Φαιστού επισκέφθηκαν οι εκπρόσωποι από 14 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig με τίτλο “Feeling Younger by Getting Older” και ακρωνύμιο FYGO.

Το πρόγραμμα υλοποιεί η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Youthnet Hellas και ο Δήμος Φαιστού συμμετέχει στην πραγματοποίηση των δράσεων του.

Το πρόγραμμα FYGO συνάδει με την ανακήρυξη του έτους 2012 από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έτος «Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης Μεταξύ των Γενεών» και έχει αντικείμενο τη διαγενεακή αλληλεγγύη.

Η ανάγκη για τη χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος προέκυψε από την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, την ανάγκη επανένταξης των ηλικιωμένων ανθρώπων στην ενεργό κοινωνία και την ανάγκη για διαρκή πληροφόρησης τους για θέματα που τους αφορούν.

Οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Νορβηγία, Κύπρος, Φιλανδία, Τουρκία, Σλοβενία, Ρουμανία, Τσεχία, Λιθουανία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ελλάδα και ήταν 45 άτομα επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, τα Μάταλα και στη συνέχεια συμμετείχαν σε σεμινάριο κρητικής κουζίνας όπου απόλαυσαν τις παραδοσιακές συνταγές. Οι επισκέπτες έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την επίσκεψη τους στο Δήμο Φαιστού και από τις ομορφιές και τις εναλλαγές του τοπίου.

Η Δήμαρχος Φαιστού κ.Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη συναντήθηκε μαζί τους και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα Δια Βίου Μάθησης, τομέας που ο Δήμος Φαιστού πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα ενώ ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προγράμματα ενηλίκων και συνεγχάρησαν τη δήμαρχο για την πλούσια δράση που έχει αναπτύξει στην περιοχή.

Η Δήμαρχος τους επεσήμανε ότι ο δήμος Φαιστού στο πλαίσιο του προγράμματος FYGO προβλέπεται να οργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε άτομα τρίτης ηλικίας από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Youthnet Hellas.

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα το 2013 και 2014 και αποσκοπούν στη δημιουργία κουλτούρας ενεργούς γήρανσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη φάση του προγράμματος διενεργήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε άτομα της τρίτης ηλικίας του Δήμου Φαιστού με σκοπό να κατανοηθούν οι ανάγκες τους για εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής.

Επίσης, μέσω του ερωτηματολογίου διερευνήθηκε και η δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας σε εκπαιδευτικές διαδικασίες προς τη Νέα Γενιά.

Την έρευνα με τα ερωτηματολόγια διενέργησε η Κοινωνιολόγος του Δήμου Φαιστού, Μαραγκάκη Αγγελική.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2014 και οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο τον Απρίλιο και η τελευταία στην Τουρκία τον Ιούνιο του 2014 όπου θα γίνει και η παρουσίαση των παραδοτέων του έργου από όλους τους εταίρους.