Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα παρακάτω έργα:

1.1 Επέκταση και λειτουργία μονάδας εντατικής εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και παραγωγής αλλαντικών της «CRETA FARMS ΑΒΕΕ» στην περιοχή ‘Λαντζιμά’ Δήμου Αρκαδίου Π.Ε. Ρεθύμνης.

1.2 Υφιστάμενο ξενοδοχείο «ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑRΕ» 4* δυναμικότητας 354 κλινών στη θέση Σκαλέτα Πρίνου Δήμου Ρεθύμνου, ιδιοκτησία της εταιρίας «ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑRΕ Α.Ε.

1.3 Εξωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Αστριτσίου, Δ.Ε. Ν. Καζαντζάκη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου.

1.4 Μελέτη βελτίωσης του δρόμου Φορτέτσα - Άγιος Βλάσσης,.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2.1 Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Γραφείο – Αίθουσες κτιρίου πρώην Κοινότητας Ζωνιανών) Δήμου Μυλοποτάμου», συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με πρ. ΑΔΑΜ 13REQ001630765.

2.2 Έγκριση σύναψης νέας προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης», συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με πρ. ΑΔΑΜ 13REQ001630707.

2.3 Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων πόλης Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 95.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με πρ. ΑΔΑΜ 13REQ001630820.

3. Ενημέρωση επί των πορισμάτων της Έκθεσης Αξιολόγησης που αφορά στην «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΑΣΗ Α' - ΣΤΑΔΙΟ Α2» που εγκρίθηκε από τον υπουργό του ΥΠΕΚΑ - (εισηγητής ο κ. Γιάννης Παρασύρης Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος)

4. Ενημέρωση για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» - (εισηγήτρια η κα Άννα Καγιαμπάκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.).