Νέα επιτόκια και χαρακτηριστικά ισχύουν από 18/4/2011 σε κάποιες κατηγορίες καταθέσεων της TBank, ενώ για τους υφιστάμενους πελάτες οι αλλαγές θα ισχύουν από 18/ 6/2011.

Ειδικότερα:

T ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Κλιμακούμενο επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €1.000,99: 0,50%
€1.001 – €10.000,99: 1,00%
€10.001 και άνω: 1,50%

T ΑΠΟΔΟΣΗ
Κλιμακωτό επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €5.000,99: 3,00%
€5.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001 και άνω: 0,50%

T ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμακωτό επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €5.000,99: 5,50%
€5.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001 και άνω : 0,65%

T BUSINESS
Κλιμακούμενο επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €3.000,99: 0,50%
€3.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001- €50.000,99 : 1,00%
€50.001 και άνω:1,25%

  • Επί του ποσού των τόκων όλων των καταθέσεων γίνεται παρακράτηση 10% υπέρ του Δημοσίου, όπου ισχύει. 
  • Η χρονική βάση υπολογισμού των τόκων για τις καταθέσεις είναι 360 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες www.tbank.com.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook