Η «καυτή πατάτα» των απολύσεων στο Δημόσιο παραμένει και επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, ενόψει της άφιξης του κλιμακίου της τρόικας στην Αθήνα στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Μάλιστα, στις νέες συναντήσεις που θα έχει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τους δανειστές, αναμένεται να δοθεί απάντηση και στα αιτήματα που είχε θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προηγούμενη επίσκεψή τους, αλλά και να κλείσουν ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα στον δημόσιο τομέα.

Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της κινητικότητας, με το υπουργείο Παιδείας να συμπληρώνει τη λίστα των 12.500 υπαλλήλων, ενώ έως το τέλος του έτους ακόμα 1.270 που εργάζονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα δουν την πόρτα της εξόδου, προκειμένου να επιτευχθεί ο μνημονιακός στόχος, καθώς η τρόικα απορρίπτει το σχέδιο κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού του 2014 και απαιτεί νέες απολύσεις.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνοντας βέβαιος ότι οι αμυντικές βιομηχανίες οδεύουν προς «λουκέτο» έχει θέσει βασική προτεραιότητα να πείσει την τρόικα να συμπεριλάβει αυτές τις απολύσεις στον στόχο των 4.000 έως το τέλος του 2013. 

Συγκεκριμένα, ο στόχος θα καλυφθεί από 2.000 άτομα που απολύθηκαν από την ΕΡΤ, 500 άτομα που αποχώρησαν από το δημόσιο για λόγους υγείας και 230 απομακρύνσεις λόγω πειθαρχικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι δανειστές θα πρέπει να δεχθούν και τις απομακρύνσεις λόγω της νομοθετικής ρύθμισης για τα ασφαλιστικά μέτρα των συμβασιούχων που παραμένουν στην εργασία τους με δικαστικές αποφάσεις. Εάν όμως αυτά τα αιτήματα δεν γίνουν δεκτά, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε κλείσιμο κι άλλου δημόσιου οργανισμού, όπως στην περίπτωση της ΕΡΤ.

Όπως και να έχει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει επανειλημμένως ότι επιθυμεί να συνδέσει την παράταση στο στόχο των επόμενων 12.500 της διαθεσιμότητας με ένα μόνιμο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο, που όμως πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή και να έχει επιστημονικά καθορισμένους στόχους συνδεδεμένους με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράταση της αξιολόγησης στο Δημόσιο

Ύστερα από τροποποίηση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, η αξιολόγηση και η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Στη συνέχεια θα συνταχθούν νέα οργανογράμματα, θα καταργηθούν υπηρεσιακές μονάδες περιορισμένου αντικειμένου ή αρμοδιοτήτων, θα μετακινηθεί ή θα μετατεθεί το προσωπικό τους και θα καταργηθούν οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.

Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα διαβιβάστηκαν στη Βουλή έγγραφες απαντήσεις δέκα υπουργείων για την πορεία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού τους. Σύμφωνα με αυτές τις απαντήσεις, η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων, βρίσκεται όμως σε εξέλιξη η αξιολόγηση των δομών άλλων φορέων του Δημοσίου.

Όσον αφορά στα υπουργεία, έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές, μέλη των οποίων επελέγησαν υπάλληλοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, με ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Οι Επιτροπές πλαισιώθηκαν και από τεχνοκρατικού επιπέδου εμπειρογνώμονες της ΕΕ, με τη συνεργασία της Task Force και της γαλλικής κυβέρνησης.

Τα κριτήρια για την αναδιάρθρωση των δομών είναι:

. Η αξιολόγηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων (κατά πόσο δημιουργεί προστιθέμενη αξία κάθε οργανωτική μονάδα)
. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων (εάν ο σχεδιασμός είναι ο βέλτιστος δυνατός)
. Η αξιολόγηση των διαδικασιών (κατά πόσο η εκάστοτε δομή επιτρέπει άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών)
. Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.
. Η δυνατότητα κατάργησης ή και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης.

newpost.gr