Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης με οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 11.400 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε, δυνάμει του με αριθμό 19/23-9-2013 πρακτικό του Ειρηνοδικείου Χανίων, την προσωρινή υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, παράλληλα ανεστάλη κάθε καταδιωκτικό μέτρο σε βάρος του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και τον υποχρέωσε στην καταβολή μηνιαίως για τρία χρόνια δόσης που ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ μόνο για το σύνολο των οφειλών του, ενώ από 1-12-2016 στην καταβολή δόσης 50,00 ευρώ μόνο για την διάσωση της πρώτης κατοικίας του.

Καλούμε τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτος ΤΕΤΑΡΤΗΣ ώρες 10.30 - 13.00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18.30 - 21.00